kermanamlak@gmail.com +98 9136133055

با اطلاعات وارد شده،تعداد 52 ملک یافت شد
فروش خانه شهرستان زرند راه اهن قیمت : 180000000 تومان ,فروش خانه , فروش خانه 3خوابه , فروش خانه 3 خوابه زرند , فروش خانه معمولی , فروش خانه معمولی استان کرمان,فروش خانه کرمان,فروش خانه شهرستان زرند,فروش خانه 180000000 تومان ,فروش خانه راه اهن
قیمت:180,000,000
فروش

آدرس: راه اهن

فروش خانه در زرند راه اهن با نوع ساخت معمولی

فروش خانه شهرستان زرند راه اهن قیمت : 180000000 تومان ,فروش خانه , فروش خانه 3خوابه , فروش خانه 3 خوابه زرند , فروش خانه معمولی , فروش خانه معمولی استان کرمان,فروش خانه کرمان,فروش خانه شهرستان زرند,فروش خانه 180000000 تومان ,فروش خانه راه اهن
پارکینگ0 خواب 3 ساخت 1387 زیر بنا
رهن و اجاره کارگاه شهرستان کرمان خیابان کارخانه شیر قیمت : 1800000 تومان ,رهن و اجاره کارگاه , رهن و اجاره کارگاه 1خوابه , رهن و اجاره کارگاه 1 خوابه کرمان , رهن و اجاره کارگاه اسکلت , رهن و اجاره کارگاه اسکلت استان کرمان,رهن و اجاره کارگاه کرمان,رهن و اجاره کارگاه شهرستان کرمان,رهن و اجاره کارگاه 1800000 تومان ,رهن و اجاره کارگاه خیابان کارخانه شیر
قیمت:1,800,000
رهن و اجاره

آدرس: خیابان کارخانه شیر

رهن و اجاره کارگاه در کرمان خیابان کارخانه شیر با نوع ساخت ا

رهن و اجاره کارگاه شهرستان کرمان خیابان کارخانه شیر قیمت : 1800000 تومان ,رهن و اجاره کارگاه , رهن و اجاره کارگاه 1خوابه , رهن و اجاره کارگاه 1 خوابه کرمان , رهن و اجاره کارگاه اسکلت , رهن و اجاره کارگاه اسکلت استان کرمان,رهن و اجاره کارگاه کرمان,رهن و اجاره کارگاه شهرستان کرمان,رهن و اجاره کارگاه 1800000 تومان ,رهن و اجاره کارگاه خیابان کارخانه شیر
پارکینگ0 خواب 1 ساخت 1393 زیر بنا250
فروش باغ شهرستان کرمان کوهپایه مرز ده شیب و انارستان قیمت : ۱۳۰تومن تومان ,فروش باغ , فروش باغ خوابه , فروش باغ خوابه کرمان , فروش باغ سایر , فروش باغ سایر استان کرمان,فروش باغ کرمان,فروش باغ شهرستان کرمان,فروش باغ ۱۳۰تومن تومان ,فروش باغ کوهپایه مرز ده شیب و انارستان
قیمت:
فروش

آدرس: کوهپایه مرز ده شیب و ا

فروش باغ در کرمان کوهپایه مرز ده شیب و انارستان با نوع ساخت

فروش باغ شهرستان کرمان کوهپایه مرز ده شیب و انارستان قیمت : ۱۳۰تومن تومان ,فروش باغ , فروش باغ خوابه , فروش باغ خوابه کرمان , فروش باغ سایر , فروش باغ سایر استان کرمان,فروش باغ کرمان,فروش باغ شهرستان کرمان,فروش باغ ۱۳۰تومن تومان ,فروش باغ کوهپایه مرز ده شیب و انارستان
پارکینگ0 خواب ساخت زیر بنا۱۰متر انباری
فروش خانه زرند باغ هجده هزاری قیمت : 220000000 تومان ,زرندفروش خانه , فروش خانه 3خوابه , فروش خانه 3 خوابه زرند , فروش خانه معمولی , فروش خانه معمولی استان زرند,فروش خانه کرمان,فروش خانه زرند باغ هجده هزاری,خانه جهت فروش زرند,فروش خانه شهرستان زرند,فروش خانه 220000000 تومان ,فروش خانه باغ هجده هزاری، کرمان املاک،
قیمت:220,000,000
فروش

آدرس: باغ هجده هزاری

فروش خانه در زرند باغ هجده هزاری با نوع ساخت معمولی

فروش خانه زرند باغ هجده هزاری قیمت : 220000000 تومان ,زرندفروش خانه , فروش خانه 3خوابه , فروش خانه 3 خوابه زرند , فروش خانه معمولی , فروش خانه معمولی استان زرند,فروش خانه کرمان,فروش خانه زرند باغ هجده هزاری,خانه جهت فروش زرند,فروش خانه شهرستان زرند,فروش خانه 220000000 تومان ,فروش خانه باغ هجده هزاری، کرمان املاک،
پارکینگ1 خواب 3 ساخت 1377 زیر بنا280
فروش زمین مسکونی زرند بلوار امام رضا قیمت : 90000000 تومان ,زرندفروش زمین مسکونی , فروش زمین مسکونی خوابه , فروش زمین مسکونی خوابه زرند , فروش زمین مسکونی زمین ساختمانی , فروش زمین مسکونی زمین ساختمانی استان زرند,فروش زمین مسکونی کرمان,فروش زمین مسکونی زرند بلوار امام رضا ,زمین مسکونی جهت فروش زرند,فروش زمین مسکونی شهرستان زرند,فروش زمین مسکونی 90000000 تومان ,فروش زمین مسکونی بلوار امام رضا ، کرمان املاک،
قیمت:90,000,000
فروش

آدرس: بلوار امام رضا

فروش زمین مسکونی در زرند بلوار امام رضا با نوع ساخت زمین سا

فروش زمین مسکونی زرند بلوار امام رضا قیمت : 90000000 تومان ,زرندفروش زمین مسکونی , فروش زمین مسکونی خوابه , فروش زمین مسکونی خوابه زرند , فروش زمین مسکونی زمین ساختمانی , فروش زمین مسکونی زمین ساختمانی استان زرند,فروش زمین مسکونی کرمان,فروش زمین مسکونی زرند بلوار امام رضا ,زمین مسکونی جهت فروش زرند,فروش زمین مسکونی شهرستان زرند,فروش زمین مسکونی 90000000 تومان ,فروش زمین مسکونی بلوار امام رضا ، کرمان املاک،
پارکینگ0 خواب ساخت زیر بنا۲۰۰
فروش آپارتمان زرند مسکن مهر قیمت : 95000000 تومان ,زرندفروش آپارتمان , فروش آپارتمان 2خوابه , فروش آپارتمان 2 خوابه زرند , فروش آپارتمان شناژی , فروش آپارتمان شناژی استان زرند,فروش آپارتمان کرمان,فروش آپارتمان زرند مسکن مهر,آپارتمان جهت فروش زرند,فروش آپارتمان شهرستان زرند,فروش آپارتمان 95000000 تومان ,فروش آپارتمان مسکن مهر، کرمان املاک،
قیمت:95,000,000
فروش

آدرس: مسکن مهر

فروش آپارتمان در زرند مسکن مهر با نوع ساخت شناژی

فروش آپارتمان زرند مسکن مهر قیمت : 95000000 تومان ,زرندفروش آپارتمان , فروش آپارتمان 2خوابه , فروش آپارتمان 2 خوابه زرند , فروش آپارتمان شناژی , فروش آپارتمان شناژی استان زرند,فروش آپارتمان کرمان,فروش آپارتمان زرند مسکن مهر,آپارتمان جهت فروش زرند,فروش آپارتمان شهرستان زرند,فروش آپارتمان 95000000 تومان ,فروش آپارتمان مسکن مهر، کرمان املاک،
پارکینگ0 خواب 2 ساخت زیر بنا120
فروش خانه زرند شهرک امام قیمت : 140000000 تومان ,زرندفروش خانه , فروش خانه 3خوابه , فروش خانه 3 خوابه زرند , فروش خانه شناژی , فروش خانه شناژی استان زرند,فروش خانه کرمان,فروش خانه زرند شهرک امام,خانه جهت فروش زرند,فروش خانه شهرستان زرند,فروش خانه 140000000 تومان ,فروش خانه شهرک امام، کرمان املاک،
قیمت:140,000,000
فروش

آدرس: شهرک امام

فروش خانه در زرند شهرک امام با نوع ساخت شناژی

فروش خانه زرند شهرک امام قیمت : 140000000 تومان ,زرندفروش خانه , فروش خانه 3خوابه , فروش خانه 3 خوابه زرند , فروش خانه شناژی , فروش خانه شناژی استان زرند,فروش خانه کرمان,فروش خانه زرند شهرک امام,خانه جهت فروش زرند,فروش خانه شهرستان زرند,فروش خانه 140000000 تومان ,فروش خانه شهرک امام، کرمان املاک،
پارکینگ1 خواب 3 ساخت 1379 زیر بنا130
فروش خانه زرند مسکن مهر قیمت : 95 تومان ,زرندفروش خانه , فروش خانه 2خوابه , فروش خانه 2 خوابه زرند , فروش خانه شناژی , فروش خانه شناژی استان زرند,فروش خانه کرمان,فروش خانه زرند مسکن مهر,خانه جهت فروش زرند,فروش خانه شهرستان زرند,فروش خانه 95 تومان ,فروش خانه مسکن مهر، کرمان املاک،
قیمت:95
فروش

آدرس: مسکن مهر

فروش خانه در زرند مسکن مهر با نوع ساخت شناژی

فروش خانه زرند مسکن مهر قیمت : 95 تومان ,زرندفروش خانه , فروش خانه 2خوابه , فروش خانه 2 خوابه زرند , فروش خانه شناژی , فروش خانه شناژی استان زرند,فروش خانه کرمان,فروش خانه زرند مسکن مهر,خانه جهت فروش زرند,فروش خانه شهرستان زرند,فروش خانه 95 تومان ,فروش خانه مسکن مهر، کرمان املاک،
پارکینگ0 خواب 2 ساخت 1395 زیر بنا120
برای جستجوی پیشرفته املاک اینجا کلیک نمایید

شما هم میتوانید ملک خود را به صورت رایگان به مشاور املاک معتمد خود بسپرید