مرحله 2 : درج شماره موبایل

شماره موبایل خود را وارد نمایید و سپس کد امنیتی که شامل چهار حرف میباشد را درج کرده و ایجاد حساب کاربری را کلیک نمایید .